นักลงทุนสัมพันธ์

เลื่อนเมาส์ลง
SET : WHA
3.14   THB
อัพเดทล่าสุด: 11/08/2022 16:49
เปลี่ยนแปลง(%) : +0.02 (0.64%)
สูงสุด : 3.16
ต่ำสุด : 3.10
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) : 42,219,580
วันก่อนหน้า : 3.12
ราคาเปิด : 3.12

นักลงทุนสัมพันธ์

เลื่อนเมาส์ลง
SET : WHA
3.14   THB
อัพเดทล่าสุด: 11/08/2022 16:49
เปลี่ยนแปลง(%) : +0.02 (0.64%)
สูงสุด : 3.16
ต่ำสุด : 3.10
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) : 42,219,580
วันก่อนหน้า : 3.12
ราคาเปิด : 3.12

นักลงทุนสัมพันธ์

เลื่อนเมาส์ลง
SET : WHA
3.14   THB
อัพเดทล่าสุด: 11/08/2022 16:49
เปลี่ยนแปลง(%) : +0.02 (0.64%)
สูงสุด : 3.16
ต่ำสุด : 3.10
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) : 42,219,580
วันก่อนหน้า : 3.12
ราคาเปิด : 3.12

นักลงทุนสัมพันธ์

เลื่อนเมาส์ลง
SET : WHA
3.14   THB
อัพเดทล่าสุด: 11/08/2022 16:49
เปลี่ยนแปลง(%) : +0.02 (0.64%)
สูงสุด : 3.16
ต่ำสุด : 3.10
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) : 42,219,580
วันก่อนหน้า : 3.12
ราคาเปิด : 3.12
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

สารจากประธานกลุ่ม

แม้ว่าต้องเผชิญกับความท้าทายจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่เราได้วางรากฐานอันมั่นคงไว้ให้กับทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เราจึงยังคงสามารถรักษาฐานลูกค้า และมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้บริษัทฯมองหาโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอพร้อมเดินหน้าดำเนินธุรกิจ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มาพร้อมกับนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายธุรกิจโครงการใหม่ๆ ทั้งในประเทศไทยและเวียดนามตลอดจนการมีวินัยทางการเงินและการบริหารจัดการฐานะทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

Operation Highlights

ธุรกิจพัฒนา และบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

2.5
ล้าน ตร.ม. ที่อยู่ภายใต้การบริหาร จัดการของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้เช่าชั้นนำ
200+ ราย บนพื้นที่ยุทธศาสตร์ 41 แห่ง

ประสบความสำเร็จ ตามแผนการขายและให้เช่า ทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ WHART และ HREIT

ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

12
นิคมอุตสาหกรรม
และเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่เปิด ดำเนินงานแล้วและแผนเปิดเพิ่มเติม
นิคมฯ ในอนาคต

พัฒนาพื้นที่กว่า 68,900 ไร่ รวมพื้นที่โครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว และพื้นที่ที่กำลังพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

WHA Industrial Zone Nghe An
ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลามพร้อมขยายพื้นที่พัฒนาเฟสต่อไป

สร้างศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม
TusPark WHA อันจะนำไปสู่ SCIENCE PARK ในอนาคต

ธุรกิจให้บริการ สาธารณูปโภคและพลังงาน

จำหน่ายและให้บริการ สาธารณูปโภค กว่า 114 ล้าน ลบ.ม.

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากการปรับใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น น้ำปราศจากแร่ธาตุ

DEMINERALIZED WATER และ การบำบัดน้ำเสียจากอุุตสาหกรรม
เปิดตัวโครงการ SOLAR CARPARK ขนาดใหญ่ที่สุดประเทศไทย บนพื้นที่ลานจอดรถ

เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 590
เมกะวัตต์ ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ธุรกิจให้บริการ ด้านดิจิทัล

ให้บริการ FTTx ครอบคลุม นิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทฯ
10 แห่งขับเคลื่อนการเข้าสู่

ขับเคลื่อนการเข้าสู่องค์กร Digital Innovation & Transformation

PARTNERSHIP ด้าน 5G Solution ในนิคมอุตสาหกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

เว็บแคสต์

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาสที่ 1/2565

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสาร ให้ผ่านทางอีเมล เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

777 อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23-25 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 02-719-9555 ต่อ 241
อีเมล : ir@wha-group.com