เครื่องคำนวนการลงทุน

SET : WHA

เปลี่ยนแปลง (%)
+0.02 (0.64%)
ปริมาณ (หุ้น)
42,219,580
ราคาเสนอซื้อ | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.12 | 9,932,700
ราคาเสนอขาย | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3.14 | 1,758,400
ราคาล่าสุด :

3.14 THB

สูงสุด | ต่ำสุด
3.16 | 3.10
วันก่อนหน้า | ราคาเปิด
3.12 | 3.12
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.10 - 3.16
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.84 - 3.78

อัพเดทล่าสุด: 11/08/2022 16:49
วิธีการใช้งาน : ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)
จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน
เงินปันผลขั้นต้น (บาท)