คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ปี :

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2556

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2555

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2556

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2555

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2557

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2557

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2557

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2556

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2555

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2556

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2556

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2556

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2555