เอกสารนำเสนอ

ชี้แจงผลประกอบการ PDF
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2565
ชี้แจงผลประกอบการ PDF
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2564
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2564
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2564
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2564
ชี้แจงผลประกอบการ PDF
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2563
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2563
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2563
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2563
ชี้แจงผลประกอบการ PDF
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2562
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2562
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2562
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2562
ชี้แจงผลประกอบการ PDF
ชี้แจงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2559
ชี้แจงผลประกอบการ PDF
งานประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2558
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2558
งานประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 2/2558
ชี้แจงผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2558
งานประชุมนักวิเคราะห์ ครั้งที่ 1/2558
ชี้แจงผลประกอบการ PDF
ชี้แจงผลประกอบการประจำปี 2557
ชี้แจงผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2557
ชี้แจงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2557
ชี้แจงผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2557
ชี้แจงผลประกอบการ PDF
ชี้แจงผลประกอบการประจำปี 2556
ชี้แจงผลประกอบการไตรมาสที่ 3/2556
ชี้แจงผลประกอบการไตรมาสที่ 2/2556
ชี้แจงผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2556
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น PDF
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558