ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ ลงนามสัญญาผู้ถือหุ้นกับไออาร์พีซี เพื่อพัฒนา "นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง" ในเขตอีอีซี

BackMay 17, 2018

จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ด้วยทุนจดทะเบียน 650 ล้านบาท เข้าซื้อที่ดินประมาณ 2,152 ไร่ ในจังหวัดระยอง เตรียมรุกพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

บรรยายภาพ:

1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (กลางขวา) ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. มร. เดวิด นาร์โดน (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
4. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ (กลางซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
5. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)
6. นายสมเกียรติ  เลิศฤทธิ์ภูวดล  (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ, 17 พฤษภาคม 2561 – วันนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์”) (ชื่อเดิม บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)) ในเครือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป  ผู้นำอันดับหนึ่งในการให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมของไทย ประกาศลงนามในสัญญาผู้ถือหุ้นกับบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) (“ไออาร์พีซี”) เพื่อพัฒนา “นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง” ในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ทั้งนี้ ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จะเข้าถือหุ้นร้อยละ 60 และไออาร์พีซี จะถือหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัทร่วมทุนนี้ ภายใต้ชื่อ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด โดยจะมีการจัดตั้งบริษัทภายในไตรมาส 3 ปี 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 650 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดินประมาณ 2,152 ไร่ จากไออาร์พีซี ซึ่งมีทำเลที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ ห่างจากตัวเมืองระยอง 20 กิโลเมตร ห่างจากท่าเรือมาบตาพุด 36 กิโลเมตร และสนามบินอู่ตะเภา 50 กิโลเมตร  โดยนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่นี้จะมีชื่อว่า “นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง”

นิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่บนพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ของรัฐบาล เพื่อดึงดูดนักลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์, อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ รวมถึง อุตสาหกรรมประกอบจักรกล อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมสนับสนุน โดยนิคมฯ แห่งนี้จะอยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมากว่า 30 ปี จึงมั่นใจได้ว่า นิคมฯ แห่งนี้จะได้รับการพัฒนาโดยอาศัยความเชี่ยวชาญและมาตรฐานขั้นสูงในด้านการออกแบบทางวิศวกรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จะรับผิดชอบดูแลด้านการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และผู้เช่าพื้นที่ รวมถึงจะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำและของเสีย ชุมชนสัมพันธ์ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มาใช้ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง แห่งนี้

“ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ ร่วมกับไออาร์พีซี ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนนี้ขึ้นมา เพื่อพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย” นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเยี่ยมในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอีอีซี โดยดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จะใช้มาตรฐานสูงสุดในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงลูกค้า พนักงานและชุมชนโดยรอบนิคมฯ ของเรา”   

“การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ เกิดขึ้นจากการร่วมงานกันของทั้งสองบริษัท” นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) กล่าว “เราเชื่อมั่นว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของเราทั้งสองบริษัท ประกอบกับประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญของดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จะช่วยให้นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง ดึงดูดนักลงทุนจากอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมทั้งคำนึงถึงความต้องการของชุมชนท้องถิ่นด้วย”

มร. เดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราตั้งใจที่จะพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่นี้ ให้มีโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและการบริการแบบครบวงจรเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มลูกค้าใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ภายใต้โครงการอีอีซีของรัฐบาล ทั้งนี้ เราพร้อมจะส่งมอบนิคมอุตสาหกรรมมาตรฐานระดับเวิลด์คลาสที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยสอดรับกับความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความต้องการจ้างแรงงานที่มีฝีมือ และมีส่วนช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น”

การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ  ระยอง นี้ ช่วยตอกย้ำตำแหน่งผู้นำของดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ ในฐานะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยจำนวนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดรวมกว่า 48,500 ไร่ (7.760 เฮกเตอร์)