วันที่ ชื่องาน
14 กันยายน 2561 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18 พฤษภาคม 2561 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
6 มีนาคม 2561 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ ชื่องาน
17 พฤศจิกายน 2560 วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2560 ณ ห้อง 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 สิงหาคม 2560 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 พฤษภาคม 2560 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28 เมษายน 2560 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1 ปี 2560
22 มีนาคม 2560 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ ชื่องาน
16 พฤศจิกายน 2559 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17 สิงหาคม 2559 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17 พฤษภาคม 2559 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25 เมษายน 2559 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1 ปี 2559
7 มีนาคม 2559 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ ชื่องาน
17 พฤศจิกายน 2558 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 กันยายน 2558 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26-28 สิงหาคม 2558 Roadshow ในงาน Thailand Focus 2015 ที่ประเทศไทย จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บลจ. Phatra และ Bank of America Merrill Lynch
9-10 กรกฎาคม 2558 Roadshow ในงาน Thai Corporate Day ที่ประเทศฮ่องกง จัดโดย บล. Phatra และ Bank of America Merrill Lynch
29 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 Roadshow ที่ประเทศฝรั่งเศส เดนมาร์ค อังกฤษ และสก็อตแลนด์ จัดโดย CLSA Securities
19-20 พฤษภาคม 2558 Roadshow ในงาน 6th Annual dbAccess Asia Conference ที่ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล. Deutsche TISCO
18 พฤษภาคม 2558 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 พฤษภาคม 2558 งานพบปะนักลงทุน จัดโดย บล. May Bank Kim Eng
27-30 เมษายน 2558 Roadshow ในงาน ASEAN Conference ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย บล. UBS
24 เมษายน 2558 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1 ปี 2558
17 มีนาคม 2558 วันปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิการรับหุ้นปันผล
16 มีนาคม 2558 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12 มีนาคม 2558 วันขึ้นเครื่องหมาย XD
29 มกราคม 2558 Roadshow ที่ประเทศฮ่องกง จัดโดย บล. Deutsche Tisco
27-28 มกราคม 2558 Roadshow ที่ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บล. Deutsche Tisco
19 มกราคม 2558 งานพบปะนักลงทุน จัดโดย บล. Deutsche TISCO
15 มกราคม 2558 งานพบปะนักลงทุน จัดโดย บล. Asia Plus
13 มกราคม 2558 งานพบปะนักลงทุน จัดโดย บล. May Bank Kim Eng
วันที่ ชื่องาน
27 - 28 ตุลาคม 2557 Roadshow ในงาน SET U.S. Road Show in New York ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บลจ.KT ZMICO และ Auerbach Grayson
13 สิงหาคม 2557 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7 - 11 กรกฎาคม 2557 Roadshow ในงาน SET U.S. Road Show in New York ที่ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บลจ.Nomura
4 มิถุนายน 2557 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 พฤษภาคม 2557 วันจ่ายเงินปันผล และ หุ้นปันผล
19 - 23 พฤษภาคม 2557 Roadshow ในงาน SET & CLSA EU-UK Outbound Roadshow 2014 ที่ประเทศอังกฤษ สก๊อตแลนด์ และฝรั่งเศส จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บลจ. CLSA
9 พฤษภาคม 2557 วันปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิการรับหุ้นปันผล
6 - 7 พฤษภาคม 2557 Roadshow ในงาน SET-Thai Corporate Day 2014 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับ DBS Vickers Securities
6 พฤษภาคม 2557 วันขึ้นเครื่องหมาย XD
28 เมษายน 2557 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1 ปี 2557
19 มีนาคม 2557 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
17 มีนาคม 2557 กิจกรรมนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมโครงการครั้งที่ 1
6 - 7 มีนาคม 2557 Roadshow ในงาน ASEAN Star Conference 2014 ที่ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย บลจ.ภัทร กับ BAML
9 มกราคม 2557 Roadshow ในงาน ASEAN & Hong Kong Corporate Day ที่ประเทศฮ่องกง จัดโดย RHB-OSK และ DMG
วันที่ ชื่องาน
29 พฤศจิกายน 2556 Transfer assets to WHAPF
21 - 22 พฤศจิกายน 2556 Roadshow ในงาน Thai Corporate Day ที่ประเทศฮ่องกง จัดโดย SCBS กับ Goldman Sachs
12 - 13 พฤศจิกายน 2556 Roadshow ในงาน Thai Corporate Day ที่ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Phatra Securities และ BAML
2 ตุลาคม 2556 งานแถลงข่าวการร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป จำกัด
20 กันยายน 2556 ออกหุ้นกู้ มูลค่า 2,700 ล้านบาท
18 กันยายน 2556 วันจ่ายหุ้นปันผล
9 - 13 กันยายน 2556 Roadshow ที่ประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ และสก็อตแลนด์ จัดโดย CLSA Securities
5 กันยายน 2556 วันปิดสมุดทะเบียนสำหรับสิทธิการรับหุ้นปันผล
4 กันยายน 2556 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2556 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2 กันยายน 2556 วันขึ้นเครื่องหมาย
28 - 30 สิงหาคม 2556 Roadshow ในงาน Thailand Focus with Phatra Securities and BAML
27 สิงหาคม 2556 งานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2556
23 สิงหาคม 2556 Roadshow ในงาน Thai Corporate Day ที่ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย SCB Securities
15 - 17 สิงหาคม 2556 Roadshow หุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศไทย
5 สิงหาคม 2556 วันปิดสมุดทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ปี 2556
30 กรกฎาคม 2556 Fitch Ratings (Thailand) จัดอันดับเครดิตบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ 'A-(tha)' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ
10 - 12 มิถุนายน 2556 Roadshow ในงาน ASEAN Access Day ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดโดย CLSA Securities
6 มิถุนายน 2556 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 พฤษภาคม 2556 Roadshow ในงาน Thai Corporate Day ที่ประเทศฮ่องกง จัดโดย SCB Securities
17 เมษายน 2556 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1 ปี 2556
22 มีนาคม 2556 วันปิดสมุดทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1 ปี 2556
4 - 6 มีนาคม 2556 Roadshow ในงาน ASEAN Stars Conference 2013 ที่ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย Phatra securities และ BAML
27 กุมภาพันธ์ 2556 งานแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2555 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 - 23 มกราคม 2556 Roadshow ที่ประเทศฮ่องกง จัดโดย CLSA Securities