ดับบลิวเอชเอ เหมราช อินดัสเตรียล โซน - เหงะอาน จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตอุตสาหกรรมล้ำสมัย

BackMar 12, 2018

เตรียมเริ่มโครงการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เฟส 1 ครอบคลุมพื้นที่ 498 เฮกตาร์ จากพื้นที่ทั้งหมด 3,200 เฮกตาร์ มูลค่าการลงทุน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

บรรยายภาพ: (ภาพด้ายซ้าย เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา)

 1. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนระหว่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
 2. มร. โฮ ซวน หุ่ง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท
 3. มร. เล ซวัน โฮป อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
 4. มร. เหงียน ซวน เดือง รองเลขาธิการพรรคจังหวัดเหงะอาน และประธานกรรมการประชาชนจังหวัดเหงะอาน
 5. มร. เหงียน ซวน เซิน รองเลขาธิการพรรคประจำจังหวัดเหงะอาน และประธานสภาประชาชนจังหวัดเหงะอาน
 6. มร. เวือง ดี่น เว้ สมาชิกคณะกรรมการกรมการเมืองและรองนายกรัฐมนตรี
 7. มร. เดวิด นาร์โดน รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และการลงทุนต่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
 8. นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูตไทยประจำเวียดนาม
 9. นางอัญชลี ชวนิชย์ กรรมการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
 10. มร. เหงียน ฮู ดุ๊ก General Director บริษัท ดับบลิวเอชเอ เหมราช เหงะอาน จอยท์ สต็อค
 11. นายสมพงษ์ วนาภา กรรมการอิสระ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)

เหงะอาน, 10 มีนาคม 2561 – วันนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เหมราช เหงะอาน จอยท์ สต็อค ในเครือบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างดับบลิวเอชเอ เหมราช อินดัสเตรียล โซน – เหงะอาน ในตำบลงีถ่วน (Nghi Thuan) จังหวัดเหงะอาน ประเทศเวียดนาม โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายเวือง ดี่น เว้ (Vuong Dinh Hue) รองนายกรัฐมนตรี และนายเหงียน ซวน เยือง (Nguyen Xuan Duong) ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเหงะอาน

มร. เดวิด นาร์โดน รองประธานคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทั้ง 200 ท่านได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเหงะอาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ตรงกับงานสัมมนา “2018 Investors Conference” จัดโดยคณะกรรมการประชาชนประจำจังหวัดเหงะอานอีกด้วย

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เหมราช เหงะอาน จอยท์ สต็อค ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาเขตอุตสาหกรรม “ดับบลิวเอชเอ เหมราช อินดัสเตรียล โซน-เหงะอาน” โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะครอบคลุมพื้นที่ 3,200 เฮกตาร์ และเขตอุตสาหกรรมแห่งนี้ได้รับอนุมัติใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการเฟสแรก ขนาดพื้นที่ 498 เฮกตาร์ โดยจะเริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายน 2561 นี้ และจะเปิดให้บริการลูกค้ากลุ่มแรกได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2561 ด้วยระบบไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคอันทันสมัย นอกจากนี้ ยังมีโรงงานสำเร็จรูป (Ready Built Factories) ที่มีคุณภาพสูงและได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี โดยโรงงานสำเร็จรูปนี้มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 500 ถึง 10,000 ตารางเมตร พร้อมรองรับความต้องการนักลงทุน

ในนามของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มร. เดวิด นาร์โดนได้กล่าวขอบคุณนายเหงียน ซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่ของเวียดนาม ทั้งจากรัฐบาลเวียดนาม คณะกรรมการประชาชนประจำจังหวัดเหงะอาน เขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมดองนัมและการไฟฟ้าเวียดนาม ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่อง มร. เดวิด ยังแสดงความมั่นใจต่อการพัฒนาในเฟส 1 ว่า “นับเป็นช่วงเวลาอันสำคัญยิ่งสำหรับดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ที่ได้เห็นถึงความคืบหน้าของการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมแห่งแรกของเราที่เวียดนาม และเราเองก็รอคอยอย่างมุ่งมั่นที่จะได้ต้อนรับลูกค้ารายแรกๆ ในช่วงปลายปีนี้”

“เวียดนามเป็นประเทศที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นฐานการผลิตและแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของเอเชีย” มร. เดวิด นาร์โดน กล่าว “เรามุ่งหวังที่จะได้ต้อนรับบริษัทต่างๆ จากหลายหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุปโภคบริโภค โลจิสติกส์และอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเราเองก็ยังคงมองหาโซลูชั่นอื่นๆ มาเสริมทัพการพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของบริษัทเหล่านั้นอย่างเต็มรูปแบบ และบรรลุเป้าหมายที่นักลงทุนได้ตั้งไว้”

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เหมราช เหงะอาน จอยท์ สต็อค จะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานและแนวทางการดำเนินงานให้อยู่ในระดับสูงสุดเทียบเท่ากับนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ เหมราชทั้ง 9+ แห่งในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลชุมชนท้องถิ่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการระดับเวิลด์คลาสสำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ บริษัทจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล และยั่งยืนของพื้นที่อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ในช่วงแรกของการก่อสร้างและการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมฯ บริษัทได้นำมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบพลังงานและน้ำให้คุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงลดกากของเสียและค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ดับบลิวเอชเอ-เหมราช ยังมีแผนที่จะริเริ่มโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการบึงประดิษฐ์สำหรับบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางชีวภาพ ตลอดจนการสร้างงานใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์สำหรับชุมชนท้องถิ่น การยกระดับคุณภาพการศึกษาและจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงาน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบเขตอุตสาหกรรม ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจที่เรามีเพื่อพัฒนาจังหวัดเหงะอานให้ก้าวสู่ความรุ่งโรจน์ต่อไป

เมื่อการก่อสร้างเฟส 1 บนพื้นที่ 498 เฮกตาร์ แล้วเสร็จ บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่โครงการต่อไปอีก 6 เฟส จนถึงปี 2571 ครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งหมด 3,200 เฮกตาร์