ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ฉลองความสำเร็จ จัดงาน "WHA Group 15 years of continuous growth and 30 years of success in industrial estate development"

BackFeb 13, 2018

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้จัดงานฉลองครบรอบ 15 ปีแห่งความสำเร็จ พร้อมฉลอง 30 ปีแห่งการเป็นผู้นำด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ในงาน ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหารและพนักงานถึงความสำเร็จและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทย บนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ให้เติบโตตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ท่ามกลางตัวแทนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทพันธมิตร และลูกค้า ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี

บรรยายภาพ: ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติร่วมฉลองความสำเร็จของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป โดยมีนางสาวจรีพร จารุกรสกุล (กลางซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มร. เดวิด นาร์โดน (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และดร. อภิชัย บุญธีรวร (ขวา) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมทำพิธีเปิดงาน

บรรยายภาพ: (แถวหน้า จากซ้ายไปขวา) นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, มร. เดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน), นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, ดร. อภิชัย บุญธีรวร ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมถ่ายภาพพร้อมคณะผู้บริหารของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป