"WHAUP" เคาะราคา IPO หุ้นละ 26.25 บาท พร้อมเทรด SET ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค 10 เม.ย.นี้

BackMar 30, 2017

กรุงเทพฯ – บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เคาะราคาเสนอขายหุ้น IPO หุ้นละ 26.25 บาท บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ IPO WHAUP ชี้เป็นระดับราคาที่ได้จากการสำรวจความต้องการซื้อที่ 25.25 – 26.25 บาทต่อหุ้น หลังนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจจองซื้อล้นหลามกว่า 5 เท่า พร้อมเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ในวันที่ 10 เมษายนนี้ ด้าน CEO “ วิเศษ จูงวัฒนา ” เชื่อ ราคาเสนอขายเป็นราคาที่เหมาะสม เมื่อพิจารณาโอกาสการเติบโตจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ระบุ เม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ส่วนหนึ่งจะนำไปขยายธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร เพื่อเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งในอนาคต

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group กล่าวในฐานะบริษัทแม่ว่า การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ของ WHAUP จำนวนรวมทั้งสิ้น 229.50 ล้านหุ้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 125 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นเดิม คือ H-International (SG) Pte. Ltd. จำนวน 104.50 ล้านหุ้น ซึ่งจากการกำหนดราคาจองซื้อหุ้น IPO ของ WHAUP ที่ 26.25 บาทต่อหุ้น จะทำให้กลุ่มบริษัทได้รับเม็ดเงินจากการเสนอขายหุ้น WHAUP ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) นี้ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายทรัพย์ เป็นจำนวนกว่า 6,000 ล้านบาท

ด้านนางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และในนามตัวแทน บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) เปิดเผยว่า หลังจากได้สำรวจความต้องการซื้อ (Book Building) ของนักลงทุนสถาบัน โดยมีช่วงราคาเสนอขายที่ 25.25 – 26.25 บาทต่อหุ้น พบว่า นักลงทุนสถาบันได้แสดงความต้องการซื้อหุ้นเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ CLSA Limited ใน

ฐานะ International Manager ร่วมกับบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคาจองซื้อหุ้น IPO ของ WHAUP ที่ราคาหุ้นละ 26.25 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันที่มีต่อศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ และ การบริหารงานอย่างมืออาชีพของทีมผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group สำหรับหุ้น WHAUP พร้อมที่จะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ในวันที่10 เมษายน 2560 นี้

ทั้งนี้ หลังจากได้มีการทำการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบัน (bookbuilding) ในระหว่างวันที่ 21 – 28 มีนาคม 2560 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี จำนวนหุ้นที่จัดสรรไม่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มนักลงทุนสถาบัน ดังจะเห็นได้จากผลการสำรวจความต้องการซื้อของนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สนใจจองซื้อหุ้นสูงกว่าสัดส่วนที่กำหนดไว้กว่า 5 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในพื้นฐานความแข็งแกร่งและศักยภาพของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยมีสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ดังนี้ 1) ผู้ถือหุ้นเดิมของ WHA ที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้น WHAUP และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประมาณ 46% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ และ 2) นักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศประมาณ 54% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้” นางสาววีณา กล่าว

ด้าน นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP กล่าวว่า สำหรับราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ WHAUP ที่ระดับราคาหุ้นละ 26.25 บาท ถือว่าเป็นระดับราคาที่เหมาะสม เมื่อพิจารณาโอกาสในการเติบโตจากการขยายธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน WHAUP เป็นผู้ประกอบการด้านสาธารณูปโภคแบบครบวงจร ที่มีทั้งจำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสีย โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียว ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในธุรกิจพลังงาน เช่น โรงไฟฟ้า IPP SPP และ VSPP ที่เปิดดำเนินการไปแล้วจำนวนประมาณ 350 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนการลงทุน) และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 190 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเปิดดำเนินการครบ 540 เมกะวัตต์ ในราวต้นปี 2562 และอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่หลังคา เช่น พื้นที่หลังคา

ของคลังสินค้า หรือโรงงานให้เช่าภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่ม WHA ซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 2 ล้านตารางเมตร และโครงการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อพลังงาน ในนาม บริษัท ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด หรือ CCE ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในเครือ บมจ. โกลว์ พลังงาน บริษัท SUEZ และ บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (WHAUP) (ในสัดส่วนร้อยละ 33.33) โดยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมที่มีกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 8.63 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ามูลค่าโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมดังกล่าว จะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาท และโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมนี้จะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562

สำหรับ เม็ดเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะทำให้อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1.5 เท่าลดลง รวมทั้งจะนำเม็ดเงินดังกล่าวไปใช้ลงทุนในโครงการขยายธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจพลังงาน เพื่อเสริมศักยภาพในอนาคต และ ส่วนที่เหลือบริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ