ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป รับรางวัล Frost & Sullivan Thailand Excellence Award ประจำปี 2017

BackMar 28, 2017

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Frost & Sullivan 2017 Thailand Excellence Award ในสาขา “องค์กรดีเด่นด้านการพัฒนาคลังสินค้าในประเทศไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยมีนางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจาก มร.อจาย ซันเดอร์ รองประธานบริษัทฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน รางวัลแห่งอันทรงเกียรตินี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมย์ของบริษัทในการขับเคลื่อนธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน