ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี ลงนามสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟภ.

BackMar 27, 2017

กรุงเทพฯ : บริษัท ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด หรือ CCE ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในเครือ บมจ. โกลว์ พลังงาน SUEZ และบมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (WHAUP) ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมขนาด 8.63 เมกะวัตต์ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นายเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ เปิดเผยว่า CCE ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญา 6.90 เมกะวัตต์ อายุสัญญา 20 ปี

นายเบรนดอนกล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ซึ่งจะสอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของกลุ่มบริษัทโกลว์ในการที่จะพัฒนาโครงการใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ (Carbon-light technologies)

นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการฯ กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการจัดทำรายงานฯ พร้อมทั้งได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเดือนตุลาคม 2560 ส่วนขั้นตอนการก่อสร้างจะใช้เวลาประมาณ 24-26 เดือน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนธันวาคม 2562 โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 1,500 ล้านบาท (หรือประมาณ 43 ล้าน เหรียญสหรัฐ)

นายสตีฟ คลาร์ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUEZ Asia กล่าวว่า SUEZ เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกซึ่งเชี่ยวชาญในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะและน้ำ) โดยประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาและบริหารจัดการโรงไฟฟ้าขยะ เกือบ 60 แห่งทั่วโลก พร้อมให้การสนับสนุนด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการขยะและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ เพื่อเป็นการรับประกันว่าโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมแห่งนี้ จะดำเนินการภายใต้มาตรฐานระดับโลก และสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องและเหมาะสมในการกำจัดกากอุตสาหกรรมของประเทศไทย เป้าหมายของเราคือให้การสนับสนุนหน่วยท้องถิ่นของภาครัฐในการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยการแปลงขยะให้เป็นพลังงานสีเขียว (Green Energy)