ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2017 สาขาคลังสินค้า ขนส่งและโลจิสติกส์

BackMar 16, 2017

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Thailand Top Company Awards 2017 ในสาขาคลังสินค้า ขนส่งและโลจิสติกส์ จากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ตอกย้ำถึงบทบาทของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการเป็นผู้นำแห่งวงการอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ ควบคู่กับการสนับสนุนพันธกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงาน Thailand Top Company Awards 2017 นี้ จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและนิตยสารบิสสิเนส พลัส